Beauvechain Air Base Day 2019

Dit jaar is er weer een Beauvechain Air Base Day.Dit evenement gaat door op woensdag 10 april 2019 (paasvakantie).Net zoals bij de vorige editie  kunnen de modelbouwclubs, die binnen de CTR van EBBE liggen, opnieuw actief deelnemen aan dit evenement.Elke club kan een stand met statische tentoonstelling opstellen, maar de leden kunnen desgewenst ook vluchten […]

Lees meer
Lidgeld 2019

Op de Jaarlijkse Algemene Vergadering van 25 januari 2019 is beslist het lidgeld voor 2019 te behouden op 110,00 euro. Dit lidgeld is samengesteld uit: de VML-bijdrage van 34,00 euro de LMAC-bijdrage van 76,00 euro Junioren (op 1 januari 2019 jonger dan 18 jaar ) betalen 35 euro. Dit lidgeld is samengesteld uit: de VML-bijdrage […]

Lees meer
Algemene Statutaire Vergadering 25/1/2019

Het bestuur van LMAC vzw nodigt al haar leden uit op de jaarlijkse statutaire vergadering. Deze gaat door op vrijdag 25 januari 2019 om 20u. St.-Hadrianusstraat 25, Wilsele.

Lees meer
Vliegverbod 27/1/2019

Zoals afgesproken met de jagers hebben we een drietal zondagen per jaar dat de jagers vragen om niet te vliegen tijdens hun jacht activiteiten om de risico’s te beperken. Daarom is er zondag 27 januari 2019 een algemeen vliegverbod op ons terrein van kracht. De aankondiging hiervan zal ook op het mededelingsbord van het terrein […]

Lees meer