Op de Jaarlijkse Algemene Vergadering van 25 januari 2019 is beslist het
lidgeld voor 2019 te behouden op 110,00 euro.
Dit lidgeld is samengesteld uit:

 • de VML-bijdrage van 34,00 euro
 • de LMAC-bijdrage van 76,00 euro
  Junioren (op 1 januari 2019 jonger dan 18 jaar ) betalen 35 euro.
  Dit lidgeld is samengesteld uit:
 • de VML-bijdrage van 12,00 euro
 • de LMAC-bijdrage van 23,00 euro
  Indien u de VML-bijdrage via een andere club betaald, stort u alleen uw LMAC-bijdrage.
  In dit geval moet een kopie, scan of foto van uw VML-lidkaart aan het LMAC-secretariaat
  overgemaakt worden.

Aandacht! VML vraagt om de VML-bijdragen te ontvangen voor 20 januari,
dit op verzoek van de verzekering!
Gelieve daarom zo snel mogelijk uw lidgeld op de rekening van LMAC te storten.
Het LMAC-lidgeld moet volgens de statuten binnen dertig dagen na dit bericht gestort zijn.
Bij het overschrijden van deze periode vervalt het LMAC-lidmaatschap.

Mogen wij u verzoeken het voor u toepasselijk lidgeld over te schrijven op:
bankrekening: BE21 9793 3255 4603
BIC-code: ARSPBE22
houder: LMAC
mededeling: “Lidgeld 2019” en de naam en voornaam van het lid of de leden