Zoals afgesproken met de jagers hebben we een drietal zondagen per jaar dat de jagers vragen om niet te vliegen tijdens hun jacht activiteiten om de risico’s te beperken.

Daarom is er zondag 8 november 2020 een algemeen vliegverbod op ons terrein van kracht. De aankondiging hiervan zal ook op het mededelingsbord van het terrein gehangen worden.

Gelieve dit verbod te respecteren.

Mocht u toch iemand op ons terrein aantreffen tijdens deze periode gelieve dan het bestuur dadelijk op de hoogte te stellen. (0491/07.49.21)

Gerelateerde Artikelen